Ako funguje prihlásenie dovezeného vozidla

Prihlásenie vozidla kúpeného v zahraničí (zo štátu EÚ alebo zmluvného štátu) do evidencie na Slovensku je náročný proces, ktorý si vyžaduje niekoľko krokov:

 • 1. Preklad dokumentovÚradný preklad technických preukazov od vozidla a nadobúdacieho dokladu – faktúry alebo zmluvy o kúpe.
 • 2. Kontrola originalitySo spomínanými dokladmi a ich prekladmi je potrebné absolvovať KO.
 • 3. Technická a emisná kontrolaPokiaľ vozidlo prejde KO ako spôsobilé, má viac ako 4 roky, je potrebné vykonanie TK a EK.
 • 4. Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadomUhradenie poplatku za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.
 • 5.Žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla na Okresnom úradePodanie žiadosti, odovzdanie všetkých dokladov, prekladov, potvrdení a zaplatenie správneho poplatku.
 • 6. Zákonné poisteniePred prihlásením vozidla do evidencie je potrebné uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu – PZP.
 • 7. Zápis do evidencie – DIZapísanie do evidencie na DI, zaplatenie správneho poplatku – registračnej dane, ktorej výška sa odvíja od výkonu motora a veku vozidla a získanie tabuliek s evidenčným číslom.
 • 8. Administratívna technická a emisná kontrolaAbsolvovanie administratívnej TK a EK, na ktorej sú skontrolované doklady a identifikačné znaky vozidla a na vozidlo sú nalepené kontrolné nálepky a vydané osvedčenia o kontrolách.

Prihlásenie dovezeného vozidla

Zabezpečujeme kompletný proces prihlásenia dovezeného vozidla na kľúč s vybavením všetkých kontrol a potrebných úradov, prípadne len niektoré úkony, podľa dohody.

Proces prihlásenia trvá štandardne približne 14 – 21 dní.

Pri zrýchlenom konaní približne 4-5 dní.

Službu poskytujeme v Bratislave.

Zmeny v evidencii vozidiel

Vybavenie dokladov (značiek), prepis a odhlásenie vozidla, ukončenie leasingu alebo iné zmeny v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte zabezpečíme v priebehu jedného dňa po predchádzajúcej dohode na dátume (ráno vyzdvihneme a poobede vrátime).

Dokumenty (vozidlo) vyzdvihneme a vrátime na Vami určenom mieste a dohodnutom čase.

Pri preberaní a odovzdávaní spíšeme protokol.

PRIHLÁSENIE DOVEZENÉHO VOZIDLA

Uvedená cena je za službu prihlásenia bez DPH. K cene služby si treba pripočítať správne poplatky.

EXCLUSIVE: 250 EUR

 • komplet vybavenie na kľúč, s prihlásením nemáte žiadne starosti
 • vozidlo a doklady vyzdvihneme vrámci BA

CLASIC: 200 EUR

 • KO, TK a EK absolvujete sami – možné objednanie na presný čas
 •  dokumenty si vyzdvihneme u Vás
 • vybavíme všetky ostatné potrebné úkony

BASIC: 150 EUR

 • KO, TK a EK absolvujete sami – možné objednanie na presný čas
 •  potrebné dokumenty nám prinesiete podľa vzájomnej dohody vrámci BA
 • vybavíme všetky ostatné potrebné úkony

ZMENY V EVIDENCII VOZIDIEL

Uvedená cena je za službu prihlásenia bez DPH. K cene služby si treba pripočítať správne poplatky.

ŠTANDARDNE: 40 EUR

 • vybavenie do 5 pracovných dní

ZRÝCHLENE: 60 EUR

 • vybavenie do 2 pracovných dní

EXPRESNE: 80 EUR

 • vybavenie v najbližší pracovný deň

Stále hľadáte svoje vysnívané auto?

Vyhľadajte ho v našom zozname prípadne požiadajte o cenovú ponuku na vozidlo podľa vášho výberu.